Repetytorium z matematyki elementarnej - zaoczni

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Symbol sumy, iloczynu, dwumian Newtona, Indukcja mat
 • Funkcje - własności, funkcje elementarne
 • Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe
 • Funkcje trygonometryczne
 • Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Układy nierówności.
 • Równania i nierówności trygonometryczne
 • Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Student jest zobowiązany do przesłania jednego zadania z każdego tematu z pełnym rozwiązaniem
 • Zaliczenie będzie przyznawane na podstawie przesłanych zadań
 • W przypadku stwierdzenia rażących braków wiedzy u studenta, prowadzący może wymagać zaliczenia dodatkowego materiału

Materiały

 • Plik do wpisywania zadań(tylko treści zadań) Link
 • Warsztat pracy matematyka Plik:
  • Materiały e-learningowe : Link
  • Pełne rozwiązania kilku zadań z pliku powyżej Link
 • Symbol sumy, iloczynu, dwumian Newtona, Indukcja mat Plik
 • Funkcje - własności, funkcje elementarne Plik
  • Ilustracja do zadania 3 Link
  • Ilustracja do zadania 8 - funkcja wykładnicza Link
  • Ilustracja do zadania 8 - funkcja logarytmiczna Link
 • Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe Plik
  • Ilustracja do zadania 4 Link
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 7 Link
 • Funkcje trygonometryczne Plik
  • Wykres sinusa Link
  • Wykres cosinusa Link
  • Wykres tangensa Link
  • Wykres Kotangensa Link
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 5a Link
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 5a Link
 • Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne Plik
  • Ilustracja do rozwiązania zadania 6 Link
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Układy nierówności Plik
 • Równania i nierówności trygonometryczne Plik
 • Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne Plik