Chemia Kosmetyczna

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • funkcje wielu zmiennych (granica i ciągłość; rachunek różniczkowy; ekstrema lokalne);

 • całki nieoznaczone (całkowanie przez części, przez podstawienie; całkowanie funkcji wymiernych);

 • całki oznaczone (całka Riemanna);

 • całki podwójne i potrójne w obszarach normalnych; przechodzenie do współrzędnych biegunowych;

 • zastosowania całek wielokrotnych;

 • elementy algebry liniowej (macierze, wyznaczniki macierzy kwadratowych, układy równań liniowych);

 • równania różniczkowe liniowe I i II rzędu; układy równań różniczkowych liniowych I rzędu.

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszcza się 3 nieobecności;

 • Na każdych zajęciach będzie odbywać się kartkówka(2 punkty), dwie najsłabsze nie będą zliczane do punktacji;

 • Odbędą się dwa kolokwia, pierwsze po 6 zajęciach, drugie na/po ostatnich zajęciach;

 • Zaliczenie od 50% punktów z kolokwium i kartkówek;

 • Odbędzie się jedna poprawa na końcu zajęć z całego materiału;

 • W przypadku stwierdzenia rażących braków wiedzy u studenta, prowadzący może wymagać zaliczenia dodatkowego materiału.

Materiały

 • Bank zadań plik
 • Strona z kalkulatorem wykonującym podstawowe obliczenia na macierzach. link

Wyniki


Sprawdzany numer Indeksu: {{indeks}}


Wyniki się za chwilę pojawią :)

Wyniki Kartkówek

{{ x.Imie }} {{ x.Indeks }}
{{ x.kart1o }} {{ x.kart1w }}
{{ x.kart2o }} {{ x.kart2w }}
{{ x.kart3o }} {{ x.kart3w }}
{{ x.kart4o }} {{ x.kart4w }}
{{ x.kart5o }} {{ x.kart5w }}
{{ x.kart6o }} {{ x.kart6w }}
{{ x.kart7o }} {{ x.kart7w }}
{{ x.kart8o }} {{ x.kart8w }}
{{ x.kart9o }} {{ x.kart9w }}
{{ x.kart10o }} {{ x.kart10w }}
Suma {{ x.kart1w*1+x.kart2w*1+x.kart3w*1+x.kart4w*1+x.kart5w*1+x.kart6w*1+x.kart7w*1+x.kart8w*1+x.kart9w*1+x.kart10w*1}}


Wyniki Kolokwium 1

{{ y.Imie }} {{ y.Indeks }}
Zadanie 1 {{ y.kol1zad1 }}
Zadanie 2 {{ y.kol1zad2 }}
Zadanie 3 {{ y.kol1zad3 }}
Zadanie 4 {{ y.kol1zad4 }}
Zadanie 5 {{ y.kol1zad5 }}
Suma {{ y.kol1zad1*1+y.kol1zad2*1+y.kol1zad3*1+y.kol1zad4*1+y.kol1zad5*1 }}


Wyniki Kolokwium 2

{{ y.Imie }} {{ y.Indeks }}
Zadanie 1 {{ y.kol2zad1 }}
Zadanie 2 {{ y.kol2zad2 }}
Zadanie 3 {{ y.kol2zad3 }}
Zadanie 4 {{ y.kol2zad4 }}
Zadanie 5 {{ y.kol2zad5 }}
Suma {{ y.kol2zad1*1+y.kol2zad2*1+y.kol2zad3*1+y.kol2zad4*1+y.kol2zad5*1 }}

Zdobyła Pani w sumie {{suma}} punktów dlatego {{ocena()}}