Tworzenie materiałów e-learningowych

Zajęcia zdalne

Przypominam, że w ramach zajęć dnia 25.04.2016r mają Państwo zapoznać się z materiałami, które zostały umieszczone w notatniku OneNote i nie odbędą się zajęcia stacjonarnie w sali.

Zajęcia zdalne dnia 04-04-02016 rozpoczną się o godzinie 19:30, logować będzie można się od 19:00. Link do transmisji będzie dostępny w notatniku OneNote w zakładce Obszar wspólny ->Zajęcia zdalne.

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • Dobre praktyki w tworzeniu e-learningu;
 • Narzędzia do tworzenia materiałów;
 • Technologie HTML/CSS;
 • Podstawy javaScript;
 • Podstawy jQuery;
 • Podstawy programów do obróbki grafiki (wektorowej i rastrowej);

Zasady zaliczenia zajęć

 • warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie projektu,
 • projekty będą tworzone w grupach 2-3 osobowych,
 • na trzecich zajęciach studenci będą mieli dobrać się w pary i podać tematy projektów,
 • na piątych zajęciach grupy będą miały przedstawić założenia projektów i cele jakie będą chcieli osiągnąć(w formie prezentacji),
 • na dziewiątych zajęciach grupy będą miały przedstawić przykładowe materiały stworzone przez siebie,
 • na ostatnich/przedostatnich zajęciach odbędzie się pokaz oraz wspólna ocena projektów,

  • 40 pt. przyznają studenci;
  • 60 pt. przyznaje prowadzący;
 • do każdego projektu dołączone ma być sprawozdanie zawierające:
  • podział obowiązków;
  • cele jakie chce się osiągnąć za pomocą materiałów;
  • wykorzystywane aplikacje podczas tworzenia materiałów;
  • wykorzystywane technologie;
 • Wszelkie materiały nie stworzone przez studentów muszą być opisane skąd pochodzą i jaką licencją są objęte
 • Warunki uzyskania maksymalnej oceny:
  • statyczny tekst do czytania - max 3.0;
  • dodane elementy klikalne - max 3.5;
  • elementy interaktywne, wpisywanie odpowiedzi, wybór odpowiedzi itp - max 4;
  • dodanie elementów audio/video - max 4.5;
  • objęcie materiałów licencją CC-BY - max 5;

Materiały do zajęć

 • Materiały wstępne o zajęciach link;
 • Do arkusza należy wpisać link do materiałów które się Państwu podobają/nie podobają link
 • Ćwiczenia zapoznawcze z geogebrą
  • Narysuj domek. Link
  • Skonstruuj prostokąt. Link
  • Skonstruuj trójkąt równoboczny. Link
  • Skonstruuj trójkąt równoramienny. Link
  • Skonstruuj kwadrat. Link
  • Zilustruj twierdzenie Talesa dla okręgu. Link
  • Narysuj proste styczne do okręgu przechodzące przez dany punkt. Link
  • Narysuj wykresy funkcji: $ f(x)=x^2+2x+2$, $g(x)=sin(2x)$, $h(x)=x^5+x+1$. Link
  • Utwórz wykres funkcji kwadratowej $f(x)=ax^2+b$, gdzie parametry zmieniają się od $-10$ do $10$. Link
  • Zilustruj na rysunku współczynniki $a$ i $b$ (zmieniające się od $-5$ do $5$) dla funkcji liniowej $y=ax+b$. Link
  • Znajdź punkty przecięcia się funkcji $f(x)=|x|$ oraz $g(x)=x^2-2$. Link
  • Zilustruj w jaki sposób zmienia się wykres funkcji
   $$f(x)=a\sin(bx)$$
   w zależności od parametrów $a$,$b$ z przedziału od $-5$ do $5$. Link
  • Zilustruj wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Link
  • Wykres funkcji $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ otrzymuje się w wyniku kolejnego wykonania następujących przekształceń wykresów funkcji: przesunięcie w lewo o 5, symetria względem osi $OY$ i odbicie dolnej części wykresu względem osi $OX$. Wyrazić wartość $g(x)$ poprzez wartość funkcji $f(x)$ w odpowiednim punkcie. Link
  • Odpowiednio przekształcając wykres danej funkcji $f(x)$, naszkicować wykres funkcji $g(x)$: \[f(x)=2^x,\qquad g(x)=2^{|x+1|}-3\] Link
  • W trójkącie $ABC$ długości boków $|AB| = 8$, a miara kątów przy wierzchołkach $A$ i $ C$ są równe odpowiednio $45^\circ$ i $30^\circ$. Oblicz, w jakim stosunku wysokość opuszczona z wierzchołka $B$ dzieli bok $AC$. Link
  • Udowodnij, że jeżeli $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ są kątami nachylenia przekątnej prostopadłościanu odpowiednio do trzech ścian o wspólnym wierzchołku, to \[ \sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1.\] Link
  • Prostopadłościan przecięto płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek podstawy i przecinającą trzy krawędzie boczne w ten sposób, że dwie przeciwległe krawędzie boczne są przecięte w stosunku $2 : 3$. W jakim stosunku płaszczyzna ta dzieli trzecią krawędź? Link
  • Odległość środka wysokości ostrosłupa prawidłowego czworokątnego od krawędzi bocznej wynosi $d$, a krawędź podstawy jest równa $a$. Oblicz wysokość ostrosłupa. Link
  • Gra z Geogebrą w tle http://euclidthegame.com/
 • Prezentacja o HTML link, sama treść bez slajdów link

 • Prezentacja o CSS link, sama treść bez slajdów link