Algebra 1

Uwaga

Egzamin poprawkowy dla osób uprawnionych odbędzie się 5.09.2015r. w Auli B o godzinie 10:00.

Zasady zaliczenia zajęć

  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa;
  • Prowadzący w przypadku stwierdzenia rażących braków wiedzy matematycznej, może nakazać uzupełnienie wiedzy;
  • Na ćwiczeniach nr 2, 3, 4 odbędą się krótkie kartkówki z materiału, który został przerobiony dotychczas na zajęciach (teoria i zadania);
  • Na ostatnich zajęciach odbędzie się zaliczenie z ćwiczeń i egzamin z wykładów;
  • Ocena końcowa będzie składową sumy punktów uzyskanych z kartkówek i końcowego egzaminu;
  • Egzamin będzie się składał z części zadaniowej oraz z pytań teoretycznych;
  • Zaliczenie od 50% sumy punktów.

Materiały

Wyniki


Sprawdzany numer Indeksu: {{indeks}}


Wyniki się za chwilę pojawią :)

{{ x.Imie }} {{ x.Indeks }}
{{ x.kart1o }} {{ x.kart1w }}
{{ x.kart2o }} {{ x.kart2w }}
{{ x.kart3o }} {{ x.kart3w }}
{{ x.kart4o }} {{ x.kart4w }}
{{ x.kart5o }} {{ x.kart5w }}
{{ x.kart6o }} {{ x.kart6w }}
{{ x.kart7o }} {{ x.kart7w }}
{{ x.kart8o }} {{ x.kart8w }}
Suma {{ SumaK }}
Ocena {{ wynik }}