Algebra dla informatyków

Uwaga

Ostatni termin egzaminu poprawkowego dla osób uprawnionych to 17.10.2015r. w Auli B o godzinie 14:00.

Egzamin poprawkowy dla osób uprawnionych odbędzie się 5.09.2015r. w Auli B o godzinie 10:00.

Zasady zaliczenia zajęć

  • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa;
  • Prowadzący w przypadku stwierdzenia rażących braków wiedzy matematycznej, może nakazać uzupełnienie wiedzy;
  • Na ćwiczeniach nr 2, 3, 4 odbędą się krótkie kartkówki z materiału, który został przerobiony dotychczas na zajęciach (teoria i zadania);
  • Na ostatnich zajęciach odbędzie się zaliczenie z ćwiczeń i egzamin z wykładów;
  • Ocena końcowa będzie składową sumy punktów uzyskanych z kartkówek i końcowego egzaminu;
  • Egzamin będzie się składał z części zadaniowej oraz z pytań teoretycznych;
  • Zaliczenie od 50% sumy punktów.

Materiały

Wyniki


Sprawdzany numer Indeksu: {{indeks}}


Wyniki się za chwilę pojawią :)

Wyniki

{{x.imie}}{{x.indeks}}
Wejściówka 1{{x.grupy}}
Wejściówka 2{{x.hmomorfizm}}
Wejściówka 3{{x.ostatnia}}
Suma{{ suma(x) }}
Ocena{{ ocena(x,suma(x)) }}