Dodawanie

Dokonaj analizy podanego przykładu na dodawanie wielomianów.

Odejmowanie

Dokonaj analizy podanego przykładu na odejmowanie wielomianów.

Mnożenie

Dokonaj analizy podanego przykładu na mnożenie wielomianów.

Dzielenie z resztą

Podziel wielomian $x^{4}-3x^{3}+2x^{2}-4x+5$ przez $x^{2}+2$

Dzielenie bez reszty

Podziel wielomian $x^{3}-8x^{2}+15x-8$ przez $x-1$

Horner

Wykonaj dzielenie wielomianów schematem Hornera