{{zadanie.wiadomoscPoprawna}}
{{zadanie.wiadomoscBlad}}

Zadanie nr {{$index + 1}}

{{zadanie.tresc}}