ZADANIE 1

ZADANIE 2

ZADANIE 3

ZADANIE 4

ZADANIE 5

W(1)= $1^5-2*1^2+1=0$

ZADANIE 6

W(x)= $3x^5 - 2x^4 +9x^2 +1$

Stopień wielomianu to najwyższa potęga x, czyli w tym przypadku 5.

ZADANIE 7

W(x)= $4x^5 + 6x^4 - x^2 +7x -3$

W(x)= $4*1^5 + 6*1^4 - 1^2 +7*1 -3$