Test

Zadanie 1

Pierwiastkami równania 2x(x2 - 5) = 0 są:

Zadanie 2

Pierwiastkiem równania 3(2 - 3x) = x - 4 jest:

Zadanie 3

Pierwiastkiem równania 10x + 4 - 8x = 3x + 7 jest:

Zadanie 4

Pierwiastkiem równania 8x2 + 8x +2 = 0 jest:

Zadanie 5

Pierwiastkami równania x2 - 16 = 0 są:

Zadanie 6

Pierwiastkami równania (x - 5)( x + 6) = 0 są:

Zadanie 7

Pierwiastkami równania 3x2 + 6x - 9 = 0 są: