Zadania

Przykłady rozwiązywania nierówności


Przykład 1. Rozwiąż nierówność x2 ≥ 3

Przykład 2. Rozwiąż nierówność x2 ≤ 9

Przykład 3. Rozwiąż nierówność x2 - 3x ≥ 0

Przykład 4. Rozwiąż nierówność x2 + 3x ≥ 0

Przykłady rozwiązywania nierówności w zależności od Δ i zmiennej a: