<
Test

Zadanie 1

Rozwiązaniem nierówności 4x - 8 ≥ -x2 + 5x - 2 jest:

Zadanie 2

Rozwiązaniem nierówności x2 + 6x + 9 ≤ 0 jest:

Zadanie 3

Rozwiązaniem nierówności 3x2 + 2x - 1 ≤ 0 jest:

Zadanie 4

Rozwiązaniem nierówności -x2+ 2x-1 < 0 jest:

Zadanie 5

Rozwiązaniem nierówności x2 + 9x + 18 > 0 jest:

Zadanie 6

Rozwiązaniem nierówności -x2 + 4x < -5 jest:

Zadanie 7

Rozwiązaniem nierówności -6x2 + x - 1 < 0 jest: