Twierdzenie Talesa

Jeżeli ramiona kąta przecięte zostaną prostymi równoległymi, to odpowiednie odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta. Wyglądać to może tak:Uuups. Nie można wyświetlić obrazu

lub tak:

Uuups. Nie można wyświetlić obrazu

Dowód