Twierdzenie Pitagorasa

W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta. Równanie to można zapisać jako: a²+b²=c²
Inaczej można to pokazać w następujący sposób:

Uuups. Nie można wyświetlić obrazu

DowódA oto efekt pracy w Geogebrze