Pitagoras z Samos

Uuups. Nie można wyświetlić obrazu

Urodził się w 570 roku p.n.e. na wyspie Samos w Grecji, zmarł w 495 roku p.n.e. w Metaponto Słynny matematyk, filozof, twórca twierdzenia Pitagorasa. Jego działalność znacznie przyczyniła się do rozwoju w dziedzinie matematyki i astronomii, stworzył kierunek filozoficzny zwany później pitagoreizmem. Pitagoras dużo podróżował i przyniósł osiągnięcia matematyczne z Egiptu i Babilonu do Grecji. Trudno jest oddzielić odkrycia Pitagorasa od tych, które zostały dokonane przez jego uczniów i następców, nazywanych pitagorejczykami. Motto "wszystko jest liczbą" mówi nam jakie znaczenie miała liczba w ich filozofii. Wprowadzili oni podział liczb ze względu na parzystość i nieparzystość. Ciekawym zachowaniem było przedstawienie przez nich liczb za pomocą figur geometrycznych, co ułatwiło im znalezienie sum niektórych szeregów arytmetycznych. Te odkrycia w dziedzinie własności liczb pozwalają nam uznać ich za twórców teorii liczb. Filozofia Pitagorejska opierała się na harmonii świata, gdzie główna rolę pełniły liczby naturalne. Stąd możemy zrozumieć dlaczego, choć wiedzieli o istnieniu liczb niewymiernych zachowali to w tajemnicy.Jeśli zapoznałeś się z życiorysem Pitagorasa sprawdź się w krótkim teście.