Wybrane prawa i twierdzenia

 1. Przemienność

  1. Sumy zbiorów
   A ∪ B = B ∪ A
  2. Iloczynu zbiorów
   A ∩ B = B ∩ A
 2. Łączność

  1. Sumy zbiorów
   (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)
  2. Iloczynu zbiorów
   (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)
 3. Rozdzielność

  1. Sumy względem iloczynu zbiorów
   A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
  2. Iloczynu względem sumy zbiorów
   A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec