Zadanie 1

Wskaż poprawną definicję różnicy symetrycznej zbiorów:Zadanie 2

Wskaż poprawną odpowiedź. $(A ∩ B)'$=Zadanie 3

Ilustując zasadę włączeń i wyłączeń korzystamy z:Zadanie 4

Oblicz A\B wiedząc że $A=(3,5] $oraz $B=(4,12)$Zadanie 5

Ile jest liczb 4 cyfrowych takich, że: A- Na końcu jest cyfra 3 lub 4 i cyfra 2 nie występuje, lub B- Żadna cyfra się nie powtarzaA - 4-cyfrowe takie, że na końcu jest cyfra 3 lub 4 i cyfra 2 nie występuje
B - 4-cyfrowe takie, że żadna cyfra się nie powtarza
Szukamy $|A∪B|$
$|A∪B|=|A|+|B|−|A∩B|$
$|A|=8⋅9⋅9⋅2$
$|B|=9⋅9⋅8⋅7$
$|A∩B|=2⋅5⋅7⋅8$
$|A∪B|= 5272$

Zadanie 6

Na ile sposobów fotograf może umieścić w rzędzie na zdjęciu 6 osób z grupy 10 uczestników wesela, wśród których jest pan i panna młoda, jeśli dokładnie jeden z nowożeńców ma być na zdjęciu?
Spróbuj jeszcze raz

Zadanie otwarte

Udowodnij podaną tożsamość : $A\setminus(A ∧ B) = A\setminus B$

$ x ∊ A ∧ ¬(x ∊ A ∧ x ∊ B) ⇔ x ∊ A ∧ (x ∉ A ∨ x ∉ B) ⇔ (x ∊ A ∧ x ∉ A) ∨ (x ∊ A ∧ x ∉ B) ⇔ ⊥ ∨ x ∊ A \setminus B ⇒ A\setminus B $

2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec