Suma zbiorów

Def.1

Sumą zbiorów A i B jest zbiór A ∪ B spełniający warunek: x ∈ A ∪ B ↔ x ∈ A ∨ x ∈ B.2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec