Różnica zbiorów

Def.3

Różnica zbiorów A i B jest to zbiór A \ B spełniający warunek: x ∈ A \ B ↔ x ∈ A ∧ x ∉ B.2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec