Różnica symetryczna zbiorów

Def.5

Różnica symetryczna zbiorów A i B jest to zbiór A ÷ B spełniający warunek: x ∈ A ÷ B ↔ (x ∈ A ∧ x ∈ B) ∧ (x ∉ (A ∧ B ) ).2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec