Rozłączność zbiorów

Def.4

Def. Mówimy, że zbiory A i B są rozłączne, gdy nie mają wspólnych elementów. W tym przypadku ich przekrój jest zbiorem pustym ∅ . Innymi słowy, zbiory A i B są rozłączne wtedy i tylko wtedy, gdy: A ∩B=∅.2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec