Iloczyn zbiorów

Def.2

Iloczyn zbiorów (inaczej : przekrój zbiorów, część wspólna zbiorów) A i B jest to zbiór A ∩ B spełniający warunek: x ∈ A ∩ B ↔ x ∈ A ∧ x ∈ B.2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec