Dopełnienie zbiorów w zbiorze

Def.6

Dopełnieniem zbioru A w zbiorze U nazywamy zbiór A’ spełniający równość: A’ = U \ A.2016©Marta Stawna, Joanna Gdaniec